Over Amber Psychologenpraktijk

Inleiding
Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast wanneer mensen psychische klachten of problemen hebben. De methode bestaat in de regel uit gesprekken met een hulpverlener die daartoe is opgeleid. Het praten over persoonlijke problemen is voor de meeste mensen niet gemakkelijk. Schaamte en de angst om voor “gek” te worden aangezien maken dat men lange tijd met zaken blijft rondlopen, die toch voor de persoon in kwestie en soms ook voor zijn naaste omgeving schadelijk kunnen zijn. Verdriet, spanning en gemiste kansen zijn het gevolg. De psychotherapeut kan uw problemen niet altijd oplossen, maar hij kan u wel helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of met moeilijke situaties anders om te gaan. Het doel van een psychotherapeutische behandeling is uw psychische klachten en problemen zoveel te verminderen dat u er minder last van ondervindt. U gaat niet over één nacht ijs wanneer u besluit in psychotherapie te gaan. Het gaat om de bereidheid om uzelf in de meest brede zin van het woord onder de loep te nemen: een psychotherapie omhelst uw persoon, uw gevoelens, uw gedrag en uw gedachten. Samen met de psychotherapeut kijkt u ernaar. U kunt daarbij ook met gevoelens geconfronteerd worden die pijnlijk zijn. Dit kan angst en spanning oproepen, en dat moet u willen en kunnen aangaan. 

Over de praktijk en de psycholoog
Amber Psychologenpraktijk is een kleinschalige onderneming en daardoor in staat om laagdrempelig en persoonsgericht te werken. De praktijk bestaat vijftien jaar. Anke de Jong (1962) heeft ruime ervaring in de hulpverlening. Na de studie Klinische Psychologie aan de universiteit van Groningen werkte ze bij Bureau Slachtofferhulp waar zij zich bezighield met de opvang van slachtoffers van misdrijven en ongevallen. Daarna heeft zij een aantal jaren gewerkt als loopbaanpsycholoog en coach bij een reïntegratiebedrijf waar zij mensen hielp die na een langdurige ziekteperiode weer aan het werk wilden (bijvoorbeeld na burn-out). Van 2005 tot 2008 doceerde zij Toegepaste Psychologie aan Saxion Hogescholen. Daarna zette zij haar loopbaan voort bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten waar zij mensen begeleidde met chronische vermoeidheid en pijnklachten. Zij verdiepte zich in lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden, zoals hoofd-, nek-, schouder-, maag- en rugpijn. In 2016 behaalde zij het diploma Psychotherapeut.

De naam Amber Psychologenpraktijk verwijst naar de edelsteen amber, ook wel bekend als barnsteen. Amber is fossiele hars van dennenbomen. Als je over de steen wrijft, wordt hij warm en statisch. Hij wordt als het ware elektrisch en kan daardoor dingen in beweging zetten. Het is een transparante steen, je kunt er doorheen kijken. De naam van de praktijk is gekozen vanwege de symbolische betekenis van deze bijzondere edelsteen. Amber Psychologenpraktijk staat voor warmte, beweging en transparantie. (N.B. de naam verwijst puur naar de symbolische betekenis van amber; er is niet sprake van edelstenentherapie of iets wat in die richting wijst.)