Aanmelden en kosten

U kunt rechtstreeks per email of telefoon contact opnemen. Ook als u naar aanleiding van het lezen van deze website vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen. Iedere ochtend, op werkdagen, is er van 8.00 tot 9.00 uur telefonisch spreekuur. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken, u wordt dan teruggebeld. Als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek, verzoeken wij u dat telefonisch te doen.

Belangrijke informatie over de vergoeding
Indien u een verwijsbrief heeft van de huisarts waarin hij of zij verwijst naar Basis GGZ of Specialistische GGZ, wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Wel moet u er rekening mee houden dat u het wettelijke jaarlijkse eigen risico altijd zelf moet betalen. Dit geldt voor bijna alle vormen van zorg in Nederland.
Onze praktijk heeft bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u de zorg volledig vergoed. Als u echter een naturapolis heeft, krijgt u circa 75% van de zorg vergoed. Mocht u niet de draagkracht hebben om de resterende 25% zelf te betalen, dan is kwijtschelding van (een gedeelte van) de kosten bespreekbaar. Voor de zorg die onder de zorgverzekeringswet valt, hanteren wij de wettelijke Nza-tarieven.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet per se noodzakelijk. Soms kiezen mensen er voor om de gesprekken zelf te betalen. Het tarief voor zelfbetalers is  € 117,– per consult (= 60 minuten).

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te annuleren. Gesprekken die korter dan 24 uur voor de zittingstijd geannuleerd zijn, al dan niet door overmacht, worden in rekening gebracht. U betaalt daarvoor € 83,– per uur/afspraak. Een ‘no-show’ wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Betalingsvoorwaarden en tarieven: klik op de volgende link:
Behandeltarieven en betalingsvoorwaarden Amber Psychologenpraktijk 2023

Gegevens over de wachtlijst. De wachttijd is momenteel vijf maanden, dit geldt zowel voor de Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ. Na de intake kan de therapie meteen starten. (laatste update  12-06-2024). 

Door bezuinigingen in de GGZ zijn er bij veel hulpverleners lange wachtlijsten ontstaan. Mocht het zo zijn dat u – door de lange wachtlijsten – niet terecht kunt bij een hulpverlener in uw omgeving, dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen .

Telefoonnummer Amber Psychologenpraktijk: 06-30322664
Email: welkom@amberpsychologenpraktijk.nl