Aanmelden en kosten

U kunt rechtstreeks per email of telefoon contact opnemen. Ook als u naar aanleiding van het lezen van deze website vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen. Iedere ochtend van 8.00 tot 9.00 uur is er telefonisch spreekuur. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken, u wordt dan teruggebeld. Als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek, verzoeken wij u dat telefonisch te doen.

(Bijna) volledige vergoeding mogelijk
Indien u een verwijsbrief heeft van de huisarts waarin hij of zij verwijst naar Basis GGZ of Specialistische GGZ, wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Wel moet u er rekening mee houden dat u het wettelijke jaarlijkse eigen risico altijd zelf moet betalen. Dit geldt voor bijna alle vormen van zorg in Nederland.
Onze praktijk heeft bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u de zorg volledig vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u circa 75% van de zorg vergoed. Mocht u niet de draagkracht hebben om de resterende 25% zelf te betalen, dan is kwijtschelding van (een gedeelte van) de kosten bespreekbaar. Voor de zorg die onder de zorgverzekeringswet valt, hanteren wij de wettelijke Nza-tarieven.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet per se noodzakelijk. Soms kiezen mensen er voor om de gesprekken zelf te betalen. Het tarief voor zelfbetalers is  € 98,– per consult (= 60 minuten).

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te annuleren. Gesprekken die korter dan 24 uur voor de zittingstijd geannuleerd zijn, al dan niet door overmacht, worden in rekening gebracht. U betaalt daarvoor de helft van de gesprekskosten, te weten € 50,– per uur/afspraak. Sinds enkele jaren wordt een ‘no-show’ niet meer door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook een loopbaanoriëntatie-onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten zijn afhankelijk van het soort onderzoek en de wijze waarop het onderzoekspakket is samengesteld. Deze variëren van € 875,– voor een basisonderzoek tot € 1150,– voor een uitgebreider onderzoek.

Attentie! Wegens de grote hoeveelheid aanmeldingen is er op dit moment een cliëntenstop. Deze cliëntenstop geldt zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ. Zodra er weer ruimte is voor nieuwe cliënten, zal dit op de website bekend gemaakt worden.
(laatste update 29-09-2017)

Telefoonnummer: 06-30322664
Email: welkom@amberpsychologenpraktijk.nl