Aanmelden en kosten

U kunt rechtstreeks per email of telefoon contact opnemen. Ook als u naar aanleiding van het lezen van deze website vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen. Iedere ochtend van 8.00 tot 9.00 uur is er telefonisch spreekuur. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken, u wordt dan teruggebeld. Als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek, verzoeken wij u dat telefonisch te doen.

(Bijna) volledige vergoeding mogelijk
Indien u een verwijsbrief heeft van de huisarts waarin hij of zij verwijst naar Basis GGZ of Specialistische GGZ, wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Wel moet u er rekening mee houden dat u het wettelijke jaarlijkse eigen risico altijd zelf moet betalen. Dit geldt voor bijna alle vormen van zorg in Nederland.
Onze praktijk heeft bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u de zorg volledig vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u circa 75% van de zorg vergoed. Mocht u niet de draagkracht hebben om de resterende 25% zelf te betalen, dan is kwijtschelding van (een gedeelte van) de kosten bespreekbaar. Voor de zorg die onder de zorgverzekeringswet valt, hanteren wij de wettelijke Nza-tarieven.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet per se noodzakelijk. Soms kiezen mensen er voor om de gesprekken zelf te betalen. Het tarief voor zelfbetalers is  € 98,– per consult (= 60 minuten).

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te annuleren. Gesprekken die korter dan 24 uur voor de zittingstijd geannuleerd zijn, al dan niet door overmacht, worden in rekening gebracht. U betaalt daarvoor de helft van de gesprekskosten, te weten € 50,– per uur/afspraak. Sinds enkele jaren wordt een ‘no-show’ niet meer door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook een loopbaanoriëntatie-onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten zijn afhankelijk van het soort onderzoek en de wijze waarop het onderzoekspakket is samengesteld. Deze variëren van € 875,– voor een basisonderzoek tot € 1150,– voor een uitgebreider onderzoek.

Gegevens over de wachtlijst. De wachttijd in Zwolle is drie maanden. Deze wachttijd geldt zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ. De praktijklocatie in Doesburg gaat op termijn sluiten, daarom is er voor deze locatie een definitieve cliëntenstop ingesteld (laatste update 08-06-2019). 

Door de bezuinigingen in de GGZ zijn er bij veel hulpverleners lange wachtlijsten ontstaan. Mocht het zo zijn dat u – door de lange wachtlijsten – niet terecht kunt bij een hulpverlener in uw omgeving, dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen .

Telefoonnummer Amber Psychologenpraktijk: 06-30322664
Email: welkom@amberpsychologenpraktijk.nl