Religieus Trauma Syndroom

De laatste jaren begeleid ik steeds vaker mensen die worstelen met de gevolgen van een dogmatische of fundamentalistische religie. Vaak was er sprake van een gesloten of dwingende groepering. Het is mooi om vanaf de zijlijn het proces te volgen hoe mensen hun eigen leven gaan leiden. ‘Afvalligen’ staan voor enorme uitdagingen! En vaak staan ze er alleen voor. De Amerikaanse psychologe Marlene Winell lanceerde de term ‘Religieus Trauma Syndroom’. In navolging van een aantal Engelstalige websites is er sinds kort ook een Nederlandstalige website over dit thema: www.religieustraumasyndroom.com. De Engelstalige site van Marlene Winell heet: www.journeyfree.org. Over dit thema is te weinig kennis, ook bij psychologen, en het verdient meer aandacht!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuw adres

De vestiging in Doesburg is met ingang van 14-10-2019 gesloten. De praktijk is verhuisd naar Zwolle. Het adres is Bloemendalstraat 7, 8011 PJ Zwolle. Alle overige communicatiegegevens zijn hetzelfde gebleven. Met weemoed en verwondering wordt teruggekeken op de fijne periode in Doesburg. Cliënten, collega’s en alle anderen: bedankt voor de samenwerking! Alle momenten van afscheid hebben indruk gemaakt. Met frisse moed en vol energie wordt de praktijk voortgezet in Zwolle.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Privacy

Als uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar onder de noemer Specialistische GGZ, zijn behandelaars gehouden aan een aantal wettelijke verplichtingen. Zo moeten wij uw diagnose vermelden op de factuur aan de zorgverzekeraar. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. In dat geval wordt de diagnose niet vermeld op de rekening. Het formulier voor de privacyverklaring is in de praktijk verkrijgbaar. Daarnaast hebben wij de verplichting om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het landelijke dbc-informatiesysteem, het DIS. Dit is een databank van de overheid. Dit zijn gegevens over onder andere uw diagnose en behandeling, maar zonder uw naam en adresgegevens. De gegevens zijn geanonimiseerd. Dit geldt zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ. Ook hiervoor geldt: indien u bovengenoemde privacyverklaring ondertekent, dan worden er geen gegevens aan het DIS verstrekt. Een algemene privacystatement van Amber Psychologenpraktijk (versie 25-05-2018) kunt u downloaden en inkijken: Amber Psychologenpraktijk privacystatement

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Niemandskinderen

Dit jaar verscheen alweer de dertiende druk van het boek Niemandskinderen. In dit boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd. Wat gebeurt er met mensen die door hun ouders niet voldoende ondersteund werden in hun ontwikkeling? En hoe kan iemand zoiets verwerken? De schrijfster, tevens psychotherapeut, vertelt over de titel van haar boek: ‘Niemandskinderen zijn kinderen waar niemand zich om bekommert. Hun ouders verwaarlozen hen. Ze krijgen onvoldoende aandacht, worden niet echt gezien. Met hechtingsproblematiek als gevolg. Eenmaal volwassenen geworden zijn ze hierdoor niet in staat om van zichzelf te houden. Ze staan alleen, zijn onmachtig om zich veilig te verbinden met een ander.’ Soms is emotionele verwaarlozing een subtiel proces en zijn de buitenwereld en de betrokkenen zich er niet bewust van. Het boek Niemandskinderen kan als zelfhulpboek gelezen worden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zelfkennis en kennis van anderen gaan hand in hand

Wat houdt coaching in? Wat is psychotherapie? De kern van coaching en psychotherapie is dat je naar jezelf leert kijken. Zelfreflectie. Zelfkennis. Vaak vinden we het moeilijk om naar binnen te kijken, want het is niet leuk wat we daar zien en voelen. We ontmoeten onze schaduw: pijnlijke gevoelens zoals jaloezie, wraakgevoelens, angst voor wat mensen van ons vinden, enzovoort. Maar wie eerlijk naar zichzelf durft te kijken, krijgt ruimte om de minder leuke of vreemde dingen in zichzelf te aanvaarden. Als ik zonder oordeel naar mijzelf kan kijken, kan ik ook milder naar de ander kijken. Als ik mijzelf beter leer begrijpen, leer ik ook de ander beter begrijpen. De afgelopen maanden is er veel geschreven over het gedrag en de psyche van Donald Trump. De nieuwe Amerikaanse president heeft weinig idee hoe hij op anderen overkomt. Hij lijkt zich bijvoorbeeld niet te realiseren dat hij Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Keurmerk

Op 1 november 2016 werd er in de praktijk een feestje gevierd: Amber Psychologenpraktijk ontving die dag een keurmerk voor geneeskundige Specialistische GGZ! Dit betekent dat wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. De praktijk voldoet aan de professionele standaard voor instellingen voor geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vergeet de balans tussen werk en privé! Leef slimmer.

Veel mensen worstelen met een goede balans tussen werk en privé. Maar werk en privé zijn niet altijd goed te scheiden. Zeker als je doet wat je leuk vindt. Daarom gaat de vraag eigenlijk niet over de balans tussen werk en privé, maar over de balans tussen inspanning en ontspanning. De Engelsen gebruiken hiervoor het toepasselijke spreekwoord: ‘All work and no play makes Jack a dull boy.’ Met andere woorden, de boog kan niet altijd gespannen zijn… Een goede werk-privé balans is een goede balans tussen inspanning en ontspanning. In het volgende filmpje maakt Nigel Marsh duidelijk hoe je met kleine veranderingen de kwaliteit van je relaties en je leven kunt beïnvloeden. Klik op de volgende link: Ted-talk Nigel Marsh

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ik wil het iedereen naar de zin maken

Wilt u het ook zo graag iedereen naar de zin maken? Zorgen dat iedereen u waardeert en vooral dat u geen gedoe krijgt met een ander? Hebt u ook vaak een knipoog en schouderklop van de ander nodig of nog liever bevestiging om uw container met waardering weer vol te krijgen? Bent u bang voor afwijzing? Of voor kritiek? Last van pleasegedrag?  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De kracht van kwetsbaarheid

We ervaren allemaal wel eens een moment van kwetsbaarheid. Hoe kunnen we daarmee omgaan, hoe kunnen we het begrijpen? Brené Brown heeft een interessant verhaal gehouden over kwetsbaarheid. Deze lezing staat in de top 10 van best bekeken lezingen. Klik op de volgende link:  TED-talk Brené Brown   Zij heeft ook een boek over dit onderwerp geschreven met als Nederlandse titel: De kracht van kwetsbaarheid – heb de moed om niet perfect te willen zijn. In dit boek moedigt ze mensen aan om hun perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid te omarmen en uitdagingen aan te gaan. Want of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is niet gemakkelijk om risico’s te nemen zonder dat succes gegarandeerd is, maar het is wel de moeite waard.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Coöperatie IJsselstromen van start

Op 31 oktober 2013 is een unieke samenwerking tussen alle zorgverleners in Doesburg e.o. officieel van start gegaan. De samenwerking is formeel vastgelegd in de “Coöperatie IJsselstromen”. De officiële handeling – het tekenen van alle stukken – was een bijzonder moment (zie foto).

Coöperatie IJsselstromen

In de coöperatie zijn alle praktijken/maatschappen van huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen, oefentherapeuten, apothekers, psychologen, logopedisten en huidtherapeuten in Doesburg, Drempt, Angerlo, Giesbeek en Lathum vertegenwoordigd.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen