Kwaliteit

Registraties en kwaliteit
De praktijk biedt coaching en psychologische hulpverlening (Basis GGZ en Specialistische GGZ). Als psychotherapeut staat Anke de Jong geregistreerd onder BIG-nummer 99921723416. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Tevens is zij ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) als Arbeids- & Organisatiepsycholoog. Zij werkt volgens de deskundigheidseisen en beroepscodes van deze registers en verenigingen. In november 2016 ontving de praktijk een keurmerk van het Zorginstituut Nederland. Elders op deze website kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk downloaden en inzien (zie nieuwsbericht ‘Keurmerk’).

Mocht u een klacht hebben, dan wordt u uitgenodigd deze persoonlijk te bespreken. Ook kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de LVVP (voor de website van de LVVP: zie pagina ‘links’). De klacht kunt u ook indienen bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

In 2006 is Amber Psychologenpraktijk ingeschreven bij de KvK onder nummer 61955345.
AGB-code praktijk: 94057605
AGB-code Anke de Jong: 94006483