Samenwerking

Amber Psychologenpraktijk werkt nauw samen met drie andere praktijken/organisaties. Dit zijn:

Sa-net Expertise (drs. Netty Kramer, GZ-psycholoog)

Psychologenpraktijk Luc Mol (drs. Luc Mol, GZ-psycholoog)

Praktijk voor relatie- en gezinstherapie (Lisette Verbunt, systeemtherapeut)

Daarnaast maakt de praktijk deel uit van een multidisciplinair samenwerkingsverband: Coöperatie IJsselstromen. Diverse hulpverleners zijn hierbij betrokken, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten etcetera.